WATCH: Easter Sunday Message of VPOP Leni Robredo

Vice President Leni Robredo shares her Easter Sunday 2019 message
Vice President Leni Robredo shares her Easter Sunday 2019 message

Sharing here the message of Vice President Leni Robredo for Easter Sunday 2019.

Pagbati po ng isang maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay sa ating mga kapatid na Kristiyano at sa buong sambayanang Pilipino.

Mapalad tayong ipagdiwang ang araw na ito sapagkat kasabay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay ang dala Niyang mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang Kanyang dakilang pagmamahal nang iligtas Niya tayo sa ating mga kasalanan.

Sana ay gawin nating makabuluhan ang Kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Kanyang mga aral sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Isa rin itong magandang pagkakataon upang patuloy nating pagnilayan ang ating mga gawa at ituwid ang ating mga naging pagkakamali.

Kasabay ng pagtatapos ng mga Mahal na Araw, patuloy rin sana nating gunitain ang mga naging sakripisyo ng ating mga kababayan para makamit ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Magsilbi sanang paalala ang araw na ito upang patuloy nating pahalagahan at pagtibayin ang ating mga paniniwala, pananampalataya, at ang ating kaluluwa bilang isang bayan.

Tandaan natin: ang bawat isa sa atin ay may pag-asa, kakayahan at pagkakataong magbago at mas pagpabutihin ang ating mga sarili, hindi lang para sa sarili nating interes kundi para sa kapakanan ng ating kapwa at ng minamahal nating bayan. Anu man ang ating pinagdadaanan o kahaharapin pa, gawin sana nating inspirasyon si Kristo at ang araw na ito upang magpatuloy sa ating paglalakbay. Huwag sana tayong panghinaan ng loob na magsimulang muli at magbagong-buhay.

Sa panahong ito kung saan tila maraming banta sa ating demokrasya at mga karapatan, gawin nating liwanang ang lakas at sakripisyo ni Kristo upang patuloy tayong tumindig at magkapit-bisig upang ipagtanggol ang ating kalayaan. Magsilbing paalala rin sana ang araw na ito sa ating lahat na sa huli, sa kabila ng kadiliman at kahirapan, ang kabutihan at pagmamahalan pa rin ang mananaig.

Patuloy po nating ipanalangin ang ating kapwa at ang ating Inang Bayan.
Maraming salamat at maligayang Linggo ng Muling Pagkabuhay!

[Video file fact: of “Easter Sunday Message of VPOP Leni Robredo”
✅ Video: Streams (dependent on the viewer internet connection and gadget capability, look Ma, it’s great to watch on TV!) at 1920 x 1080 at 22,000 kbits/Sec and 29.97 frames/sec
✅ Audio: MPEG4 at 16 bit stereo @ 48 KHZ
✅ Duration: 2 mins. 58.04 secs.
✅ Total file size: 247,218 KB]

*26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *