Hunyo 30: Mamamayan Nagparamdam, Police Kampante

Mag aktibista nagmartsa
We caught a glimpse of concerned activists through the streets of Naga City-Bicol to air their grievances, opinions on the pat electtion, including pressing issues confronting workers, etc.

Ano ang kaganapan sa lungsod ng Naga ng Hunyo 30, 2022?

Nagparamdam ang mga aktibista at inihayag ang mga isyu at pinagdaraanan ng ordinaryong mamamayan kabilang na ang nakaraang eleksyon at mga usaping pangkabuhayan at panglipunan.

Sa kabilang banda, ang pulis ay nagpatuloy sa paglatag ng libreng videoke, libreng masahe, at iba pa.

On June 30th the new president takes oath of office at the national museum as the venue.

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.