Ang Liwanag ng Aming Puso

Fr. Manoling Francisco, S.J.
Hindi pa rin makapag move-on dahil natalo at ninakaw ang Rosas na hinaharap ng taumbayan dahil sa kasinungalingan at fake news army?

Hindi pa rin makapag move-on dahil natalo at ninakaw ang Rosas na hinaharap ng taumbayan dahil sa kasinungalingan at fake news army?.

Heto ang homily ni Fr. Manoling Francisco, S.J. sa ginanap na Isang Misa ng Pag-asa at Pasasalamat na ginanap sa Simbahan ng Gesu Ateneo de Manila University.

Kung sa kahulihulihang sandali, ay hindi natupad ang nais nating panalo, ipagpatuloy natin an adhikain na nasimulan na.

Huwag mawalan ng pag-asa.

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.