Talong Anak ni Leni Humirit, Bumirit sa Huling Gabi

Talong Anak ni Leni Humirit, Bumirit sa Huling Gabi
Tatlong Anak na Dalaga ni Leni ay humirit, bumirit sa huling gabi, sa miting de avance. Sabay sabay sa entablado at itinaas ang suporta para sa mahal na ina.

Tatlong Anak na Dalaga ni Leni ay humirit, bumirit sa huling gabi, sa miting de avance.

Sabay sabay sa entablado at itinaas ang suporta para sa mahal na ina.

Ang tatlong anak ni VP Leni Robredo ay pumaimbulog ang suporta sa kandidatura ng kanilang ina at sabay na nagpahayag ng suporta sa entabladao.

Panoorin po natin at pakinggan ang kanilang pahayag. Kumanta pa si Jillian ng goodluck song para sa ina.

Ang bidyo po ay halaw sa ginanap na miting de avance sa lungsod ng Makati kamakailan.

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.