Miss U Catriona Gray Rumampa ng Suporta sa Tropa

Miss Universe Catriona Gray
Former Miss Universe Catriona Gray inirampa ang suporta para sa Tropang Angat sa miting de avance sa Makati.

Former Miss Universe Catriona Gray inirampa ang suporta para sa Tropang Angat sa miting de avance sa Makati.

Ang bidyo po ay halaw sa kampanya ng buong Tropang Angat na nagdadala ng pag-asa ng Gobyernong Tapat para maging angat ang buhay ng mamamayan.

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.