Miss U Catriona Gray Rumampa ng Suporta sa Tropa

Miss Universe Catriona Gray
Former Miss Universe Catriona Gray inirampa ang suporta para sa Tropang Angat sa miting de avance sa Makati.

Former Miss Universe Catriona Gray inirampa ang suporta para sa Tropang Angat sa miting de avance sa Makati.

Ang bidyo po ay halaw sa kampanya ng buong Tropang Angat na nagdadala ng pag-asa ng Gobyernong Tapat para maging angat ang buhay ng mamamayan.

*26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *