The Ubiquitous Ukay-ukay at the Town Market

One way we can learn about the the town is by wandering at the market. And on this our particular stroll, we came upon this makeshift-stall selling new and second hand clothes. Nowadays, they coined a popular term for that- “ukay-ukay,” since a buyer can go over the items, haggle to get a cheaper price and leave them in disarray afterwards.

Since I went to the market with my brother for stuff other than what the ukay-ukay offers, I didn’t get the chance to talk to the vendor nor check on the items on display. Perhaps some other time.

Ngani may manudan kita manungod sa banwaan, marhay mag –ikot sa merkado. Sa paglibot-libot, naheling ko ang tiri-tindahan nin bago saka segunda manong mga bado. Sa kapanahunan ngonian, may bagong apod sa arog kaiyan na negosyo, ukay-ukay, ang parabakal pueding magpili asin buklaton ang mga bado, tawaran pababa kan presyo, o kayabayaan ang mga pigbutbot na mga bado na nagkaharalo-halo.

Kaya lang ta nagpamerkado ako kaiba ang sakuyang tugang para magbakal pero bako kan mga binebenta kang tindahan kaya dai ako nakiulay sa tindera o kaya mag-usyuso kan mga nakatindang bado. Baka sa ibang aldaw na lang seguro.


*26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *