Bongbong Nagtatago sa Debate Hindi Leader? #short

VP Leni Robredo
Mabuti pa ang Babaeng Bicolanang Masipag (BBM), na si VP Leni Robredo ang lumabas na panalo sa nasabing debate. May matalino, alisto, hindi sinungaling at tapat sa taong bayan. Laging handa!

Red Monkey Talks presents ‘ANG KANDIDATONG NAGTATAGO, HINDI LEADER #short” halaw sa nakaraang presidential debate.

Panoorin at namnamin ang maikling paalala sa matapang na bise presidente ng Pilipinas. “…..Sadyang mahalagang sumali sa mga debate. Pagkakataon ito para marinig ang mga plano ng kandidato. ang pagkakataon ng marinig ng taumbayan para suriin ang aming demeanor, makita ang aming character. Pueding matanong kami sa aming track record ……”

Mabuti pa ang Babaeng Bicolanang Masipag (BBM), na si VP Leni Robredo ang lumabas na panalo sa nasabing debate. May matalino, alisto, hindi sinungaling at tapat sa taong bayan. Laging handa!

Acknowledgement: Salamat po sa CNN Philippines sa video na ito. Salamat po CNN sa handog ninyong napakahalagang paglilingkod sa mga mamamayan na nais makilala kung sino talaga ang tunay na kandidato na nagpapahalaga, gumagalang sa mamamayan at botanteng Pilipino. Mabuhay po kayo!

✅ Imagine if I can freely check out the pun and pinch in news, information and culture, which coverage you need to know.

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.