Robredo: May Guardian Angel Photographic Memory

VP Leni Robredo
Sa bilis ng isip ng kandidatang Bikolanang magayon, kaagad siyang nagsulat ng mga 'notes' bago pa man dumating ang katanungan habang nakatayo sa podium kaya handa siya. Sa katunayan, ang notes niya ay halaw sa aktwal na karanasan at ginawa ng buong team ng Office of the Vice President sa pag harap sa krises na dinulot ng pandemic.

Red Monkey Talks presents “Robredo: May Guardian Angel at Photographic Memory.”

At bakit hindi kami nagulat sa kanyang mga sagot.

Kasi alam namin na lahat ng sinabi niya ay totoo at nagawa at ginagawa niya kasama ang team sa Office of the Vice President.

Kaya alisto, mabilis at natukoy niya ang mga sagot at nahagilap ang tamang salita dahil parang inaani niya ang totoong karanasan at mabuting nagawa ng kanyang opisina.

Alalahanin po natin wala siyang kodigo. Sa bilis ng isip ng kandidatang Bikolanang magayon, kaagad siyang nagsulat ng mga ‘notes’ bago pa man dumating ang katanungan habang nakatayo sa podium kaya handa siya.

Sa katunayan, ang notes niya ay halaw sa aktwal na karanasan at ginawa ng buong team ng Office of the Vice President sa pag harap sa krises na dinulot ng pandemic.

Ang Babaeng Bicolanang Magayon (BBM) ay matalino, alisto, hindi sinungaling at tapat sa taong bayan. Laging handa! Siya ang tunay na BBM!

Ewan ko ang sa inyong pagong na kandidato kasi mahilig patulog-tulog at umaasa sa fake news army na sadyang talagang bayaran.

Acknowledgement: Salamat po sa CNN Philippines sa video covera nila kung saan ang #short na ito nagmula..

Salamat po CNN sa handog ninyong napakahalagang paglilingkod sa mga mamamayan na nais makilala kung sino talaga ang tunay na kandidato na nagpapahalaga, gumagalang sa mamamayan at botanteng Filipino. Mabuhay po kayo!

*26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *