Kakampink Rita Avila: Leni-Kiko Hihilahin Tayo Mula Laylayan Pataas

Rita Avila
Ini-indorso si Leni bilang presidente, si Kiko Pangilinan bilang bise-presidente at ang kanilang buong senatorial lineup. "Kabataan, sa inyo dadaloy and kinabukasan ng mas mga bata pa sa inyo. Kaya dapat lagi kayo doon sa tama at mabuti."

Red Monkey Talks show of support by Rita Avila for Tropang Angat (Gobernong Tapat Angat Buhay Lahat) of VP Leni Robredo and Sen. Kiko Pangilinan.

Video culled from the Pink Sunday Rally in Kyusi. Ini-indorso si Leni bilang presidente, si Kiko Pangilinan bilang bise-presidente at ang kanilang buong senatorial lineup.

“Kabataan, sa inyo dadaloy and kinabukasan ng mas mga bata pa sa inyo. Kaya dapat lagi kayo doon sa tama at mabuti.”

Rita Avila is a certified Kakampink.

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.