Kakampink Boboy Garrovillo: Kailangan Pangulong Masipag sa Tungkulin

Boboy Garavillo
Ini-indorso si Leni bilang presidente, si Kiko Pangilinan bilang bise-presidente at ang kanilang buong senatorial lineup. " ... kailangan kilatisin natin ang ating mga kandidato.... Kailangan natin ng isang pangulong masipag sa trabaho, sa kanyang tungkulin. Kailangan natin ng isang pangulong nakakapanayam ang bawat Pilipino."

Red Monkey Talks show of support of Apo Hiking Society’s Boboy Garrovillo (Jose “Boboy” Teves Garrovillo Jr.) for Tropang Angat (Gobernong Tapat Angat Buhay Lahat) of VP Leni Robredo and Sen. Kiko Pangilinan.

Video culled from the Pink Sunday Rally in Kyusi. Ini-indorso si Leni bilang presidente, si Kiko Pangilinan bilang bise-presidente at ang kanilang buong senatorial lineup. ” … kailangan kilatisin natin ang ating mga kandidato…. Kailangan natin ng isang pangulong masipag sa trabaho, sa kanyang tungkulin. Kailangan natin ng isang pangulong nakakapanayam ang bawat Pilipino.”

Goboy Garavillo is a certified Kakampink.

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.