Isang tanghaling tapat sa buhay ni Cesar, Rommel at Mark

 

isang tanghaling tapat sa buhay ni Cesar, Rommel at Mark

walang atubili ang hatid ng mga kalatas
na balot ng bakal sa inyo dumatal
winarak ang utak tumarak sa dibdib
mga bisig dinipa sa langit
piping labi humalik sa mamad na lupa

sige, sa inyong paghimlay isalin ang pag-asa
damhin ang pag-usbong
ng bagong pakikibaka na inyong punla
gabayan ng alaala ang sunod na pagpula
sa dakong silangan
hayaan luksang parang ay lagumin
ng luntiang halaman hitik sa bunga
anihin ng karit pandayin ng maso
mga kamao ay itaas pamuli ng libong kasama.

tanghaling tapat na naman, cesar, rommel at mark.

(Dec. 12, 1994)

Editor’s Note:The poem was published first in the “Blogspot” pages on this link http://cbanga360.blogspot.com/2010/02/heroes-of-youth-or-matter-of-point-of.html which has been deactivated with only the Home page still live but now redirecting to this web site, But the full short text and the poem can be read here: Heroes of Youth, or A Matter of Point of View

It was also republished by Arkibong Bayan (http://www.arkibongbayan.org/2010/2010-01Jan22-Tribute to Tanya and Ian/tribute to Tanya and Ian.htm)

*26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *