Poetry

Ngonian Sana Ngonian / Now and Only Now by Jap Adupe

10 May , 2015  

Ngonian Sana Ngonian / Now And Only Now By Jap Adupe Asin sinda magkaibahan kun kaya mientras an kamot kan relo nagpaypay, dai naheling, aram ninda mayo nanggad mangyayari sa saro na dai nangyari sa kaiba, na mayo nanggad na mangyayari sobra pa digde, na ini an gabos asin permi na, ini an nakaagui asin […]

, ,

Poetry

Harayo/Harani (Far/Near) By Raymond Roldan

2 Apr , 2015  

Orog linaw an pagmate / sa mga dae nahihiling / Kun sa isip dae malilingwan / an kaogmahan na siring.

,

Poetry

Isang tanghaling tapat sa buhay ni Cesar, Rommel at Mark

25 Mar , 2015  

isang tanghaling tapat sa buhay ni Cesar, Rommel at Mark

,

Poetry

Haen an Puso / Where is the Heart by Celle Gonzales Calomos

16 Mar , 2015  

Dae mo ako haputon ngonyan / Kun haen an puso ko. / Dae mo ako hilingon na garo pinipirit / Na simbagon taka. Haen mananggad? / Kadto yaon duman sa pinakamalaad / Na bituon kun maaaga, nagtatago, /

, ,

Poetry

Kamera

7 Mar , 2015  

Nagpuli ako sa harong kan magurang, / Dara an kamera maretrato kan ogma, / Pinsan saka partidaryo nagsabat usyoso, / Kun siisay an iba dai ko na bistado. / Tano ta ngonian lang ika uminabot?

, , , , , ,

Post Navigator Supported By WP Premium Plugin