.

Current Human Events & Stories

Ngonian Sana Ngonian / Now and Only Now by Jap Adupe

Asin sinda magkaibahan kun kaya mientras an kamotkan relo nagpaypay, dai naheling, aram nindamayo nanggad mangyayari sa saro na dai nangyari sa kaiba,na mayo nanggad na mangyayari sobra pa digde,na ini an gabos asin permi na, ini an nakaaguiasin an ngonian pati ano pa man na maabot.Ini, na dapat dai […]

Kamera

Nagpuli ako sa harong kan magurang, / Dara an kamera maretrato kan ogma, / Pinsan saka partidaryo nagsabat usyoso, / Kun siisay an iba dai ko na bistado. / Tano ta ngonian lang ika uminabot?

What's Recommended

Kamera

Nagpuli ako sa harong kan magurang, / Dara an kamera maretrato kan ogma, / Pinsan saka partidaryo nagsabat usyoso, / Kun siisay an iba dai ko na bistado. / Tano ta ngonian lang ika uminabot?

Ngonian Sana Ngonian / Now and Only Now by Jap Adupe

Asin sinda magkaibahan kun kaya mientras an kamotkan relo nagpaypay, dai naheling, aram nindamayo nanggad mangyayari sa saro na dai nangyari sa kaiba,na mayo nanggad na mangyayari sobra pa digde,na ini an gabos asin permi na, ini an nakaaguiasin an ngonian pati ano pa man na maabot.Ini, na dapat dai […]

What's Throwback

Ngonian Sana Ngonian / Now and Only Now by Jap Adupe

Asin sinda magkaibahan kun kaya mientras an kamotkan relo nagpaypay, dai naheling, aram nindamayo nanggad mangyayari sa saro na dai nangyari sa kaiba,na mayo nanggad na mangyayari sobra pa digde,na ini an gabos asin permi na, ini an nakaaguiasin an ngonian pati ano pa man na maabot.Ini, na dapat dai […]