Poetry

Ngonian Sana Ngonian / Now and Only Now by Jap Adupe

10 May , 2015  

Ngonian Sana Ngonian / Now And Only Now By Jap Adupe Asin sinda magkaibahan kun kaya mientras an kamot kan relo nagpaypay, dai naheling, aram ninda mayo nanggad mangyayari sa saro na dai nangyari sa kaiba, na mayo nanggad na mangyayari sobra pa digde, na ini an gabos asin permi na, ini an nakaagui asin […]

, ,

Poetry

Harayo/Harani (Far/Near) By Raymond Roldan

2 Apr , 2015  

Orog linaw an pagmate / sa mga dae nahihiling / Kun sa isip dae malilingwan / an kaogmahan na siring.

,