Smart Magic: Taumbayan Mabilis Dinaya Ninakaw ang Boto?

Kilos protesta dahil sa resulta ng May 2022 eleksyon
Smart Magic: Taumbayan Mabilis Dinaya Ninakaw ang Boto? Sistematikong hukos-pokus ba ang eleksyong naganap dito sa Pilipinas ngayong Mayo 2002?

Smart Magic: Taumbayan Mabilis Dinaya Ninakaw ang Boto?

Sistematikong hukos-pokus ba ang eleksyong naganap dito sa Pilipinas ngayong Mayo 2002?

Una, napakabilis ang paglabas ng resulta kahit ang ibang presinto ay hindi pa tapos ang pag send ng resulta o pagbato ng resulta.

Pero heto, lumabas na resulta ay halatang manipulado at lutong-Macao?, ika nga.

Napaghahalata tuloy na atat na atat ang harapang pangdaraya gamit ang magic? Posible kayang may kutsabahan ng ibang ahensiya ng gobyerno at mga opisyales na may direktang katungkulan at interes sa resulta ng eleksiyon pabor sa kanilang interes?

Gayunpaman, tuluyang pumaimbulog ang pagiging walang katuturan ng eleksyon kung hindi naman lumabas at binasa ang saloobin ng mga mamamayan.

Kung sa kahulihulihang sandali, ay hindi natupad ang nais nating panalo, ipagpatuloy natin ang adhikain na nasimulan na.

Huwag mawalan ng pag-asa.

*26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *