Ang pahayag ni Leni sa mga Nagsimba Naga Cathedral

VP Leni Robredo
Hanggang kailan kalmadao ang tao sa resulta ng eleksyon.

🔴 Red Monkey Talks. Eto po ang maikling pahayag ni VP Leni Robredo maapos ang banal na misa na ginanap sa Naga (City) Metropolitan Cathedral.

Namnamin po natin ang mga salitang pahayag sa pangalawang pagkakataon ni VP Leni sa harap ng mga nagsimba sa Naga Metropolitan Cathedral.

Kung sa kahulihulihang sandali, ay hindi natupad ang nais nating panalo, ipagpatuloy natin an adhikain na nasimulan na. Huwag mawalan ng pag-asa.

Tell us your thoughts on this article. If logged in with any of your Wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+, or registered on this site before, then you can simply write your comment below. Thanks and appreciate your feedback.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.