Poetry

Kamera

7 Mar , 2015  

Nagpuli ako sa harong kan magurang, / Dara an kamera maretrato kan ogma, / Pinsan saka partidaryo nagsabat usyoso, / Kun siisay an iba dai ko na bistado. / Tano ta ngonian lang ika uminabot?

, , , , , ,

Footnotes

The Bicol House Journal Debuts Monday

17 Apr , 2011  

On Monday, we revive The Bicol House Journal on the online pages of Cbanga360. It will follow the same attitude and aspiration in publishing literary content as before. Looking back we republish here the idealism and objective of the BHJ: The Bicol House Journal is a modest attempt at publishing an on-line anthology -in-progress as […]

, , , ,