Poetry

Harayo/Harani (Far/Near) By Raymond Roldan

2 Apr , 2015  

Orog linaw an pagmate / sa mga dae nahihiling / Kun sa isip dae malilingwan / an kaogmahan na siring.

,

Poetry

Isang tanghaling tapat sa buhay ni Cesar, Rommel at Mark

25 Mar , 2015  

isang tanghaling tapat sa buhay ni Cesar, Rommel at Mark

,